2020-10-02

server10.serverdrift.com Omstart server10.serverdrift.com

Servern slutade svara och behövde bootas om. Vi återkommer så snart som den är uppe igen.

Servern igång igen 00:24.