2020-10-09

Nätverkstörning

Vi hade en störning i Oderlands nätverk som gjorde att våra servrar inte gick att nå under några minuter. Vi felsöker för närvarande men våra tjänster skall gå att komma åt igen.

16:08 Nätverket tappade data under en omkonfiguration. Våra tekniker kommer att justera hur nätverket hanterar liknande händelser i framtiden.