2018-12-11

Telefoni Telefoniproblem / Phone problems

Just nu har vår leverantör av telefonitjänster problem som gör att vårt växelsystem inte kan prata med telenätet och det går därför inte att nå oss via telefon för tillfället.

Our phone provider is currently experiencing an outage which results in our switchboard can't communicate with the phone-network and it's currently not possible to reach us by phone at the moment.

10:20

Vår växel går att nå igen och samtal bör fungera som vanligt.

Our switchboard is now available again and calls should work as normal.