2020-10-15

Sammankoppling av nya routrar med existerande, scheduled 1 year ago

Under natten till tisdag kommer vi att koppla samman nuvarande routrar med nya. Detta medför inga förändringar och eventuell kort nedtid för kund. Nedtid vid detta tillfälle kan bero på omräkning av routing-tabeller.