2020-10-15

Bortkoppling av nuvarande routrar, scheduled 2 days ago

Under natten till torsdag går vi igenom och kopplar bort nät för nät till att använda våra nya routrar.

Detta kan medföra kortare nedtid då servrar ställer om till ny gateway.

Underhållet beräknas hålla på 2 timmar, men det kommer ske i etapper för varje enskilt nät hos oss.