2020-10-23

Omstart av hachiman.oderland.com, scheduled 1 year ago

Servern behöver startas om för att få in uppdateringar. Nertiden borde bli runt 5 minuter.

00:19: Omstarten är nu färdig och allting ska fungera normalt igen.