2020-10-23

poseidon.oderland.com Omstart av poseidon.oderland.com

Servern behöver startas om för att åtgärda ett problem. Nertiden ska inte bli mer än 5 minuter.

00:33: Servern är nu igång igen och ska fungera normalt.