2020-11-05

Uppgradering av MySQL till MariaDB på server11.serverdrift.com, scheduled 1 year ago

Vi kommer under natten till torsdag att uppgradera MySQL 5.7 till MariaDB 10.3 på server11.serverdrift.com. Det beräknas bli ca 20 min nertid på databasservern under tiden som uppgraderingen pågår.

01:02: Uppgraderingen är färdig.