2020-11-06

Uppgradering av MySQL till MariaDB på server10.serverdrift.com, scheduled 1 year ago

Vi kommer under natten till fredag att uppgradera MySQL 5.6 till MariaDB 10.3 på server10.serverdrift.com. Det beräknas bli 20-30 min nertid på databasservern under tiden som uppgraderingen pågår.