2020-11-05

Omstart av yama.oderland.com, scheduled 1 year ago

Servern yama.oderland.com kommer startas om natten till torsdag, nertiden borde bli ca 5 minuter.

00:36: Omstarten är färdig.