2020-11-05

Omstart av fujin.oderland.com, scheduled 1 year ago

Servern fujin.oderland.com kommer startas om natten till torsdag, nertiden borde bli ca 5 minuter.

00:41: Omstarten är färdig.