2020-11-15

server10.serverdrift.com Problem mem MySQL på server10.serverdrift.com

Når inte MySQL på servern då frågor har låst databasen. Arbetar på att få igång tjänsten igen.

[08:15] Vi har löst ärendet och tjänsten går åter att nå.