2020-11-16

Omstart av BGP-session mot ISP1, scheduled 1 year ago

Vi har identifierat orsaken till de tidigare problemen och för att åtgärda det helt och hållet behöver vi starta om BGP-sessionen mot ISP1.

Detta kommer att medföra en störning hos vissa anslutningar på någon minuter. Av denna orsak planerar vi jobbet mitt under natten.