2020-11-21

premium14.oderland.com Problem att nå sidor på premium14

Lasten började öka på servern och vi fick tillslut starta om den då servern låste sig.

Efter omstart kom allting upp igen. Vi har data från det inträffade problemet och felsöker med leverantör.