2020-11-23

Problem med MySQL på server10.serverdrift.com

Vi felsöker ett problem med att MySQL inte svarar på server10.serverdrift.com.

Uppdatering 12:47: Vi startade om MySQL på servern och efter det ser allt normalt ut igen. Vi bevakar situationen och ser över vilka åtgärder vi kan vidta för att förhindra att samma sak sker på nytt.