2020-12-01

server11.serverdrift.com Oplanerad omstart server11.serverdrift.com

Vid tillägg av extra virtuell disk på server11 uppstod ett problem med diskaccess som krävde en oplanerad omstart på servern.

Vi skall försöka återskapa problemet på en testserver för att se vad som orsakade det.