2020-12-02

naga.oderland.com Check av filsystem på Naga

Vi behövde boota om naga.oderland.com inatt för att utföra en check av filsystem på /home arean. Nertid ca 10 minuter.