2020-12-03

Planerat underhåll för .SE och .NU / Planned maintenance for .SE and .NU, scheduled 11 months ago

Internetstiftelsen (registry för .SE- och .NU) har ett större planerat underhåll som påbörjas 2020-12-05 09:00. Internetstiftelsen beräknar att arbetet ska vara klart 2020-12-05 16:00 men reserverar sig för att problem kan uppstå och att arbetet därmed kan ta längre tid än beräknat och kan behöva fortsätta över hela helgen.

Under tiden som underhållet pågår så kommer stora delar av deras miljö vara otillgänglig. För dig som kund innebär det exempelvis följande:

 • Domänregistrering och domänflytt kommer inte gå att genomföra för .SE och .NU.
 • Eventuella domänförnyelser för .SE- och .NU-domäner som betalas under tiden underhållet pågår kommer inte kunna genomföras. Vi kommer hantera dessa efter underhållet är avslutat och allt fungerar normalt igen.
 • Kontaktuppgifter för .SE- och .NU-domäner kommer inte kunna ändras.
 • Namnservrar för .SE- och .NU domäner kommer inte kunna ändras.
 • Det kommer inte gå att söka efter lediga .SE- och .NU-domäner.
 • Whois för .SE- och .NU-domäner kommer inte fungera.

Rotnamnservrar för .SE och .NU är dock inte en del av underhållet, så domäner kommer gå att slå upp som vanligt. Det vill säga att underhållet inte påverkar din hemsida och mail.

I och med att detta är ett underhåll hos registryt som alla registrarer använder så påverkar detta även alla andra registrarer för .SE och .NU.


Internetstiftelsen (registry for .SE- and .NU) has a major planned maintenance that will begin on 2020-12-05 09:00 CET. Internetstiftelsen estimates that the work will be completed 2020-12-05 16:00 CET but reserves the right that problems may arise and the work may take longer than expected and may need to continue throughout the weekend.

During the maintenance, large parts of their environment will be inaccessible. For you as a customer, this means, for example, the following:

 • Domain registration and domain transfers will not be possible for .SE and .NU.
 • Any domain renewals for .SE and .NU domains that are paid for during the maintenance will not be possible to go through with. We will handle these renewals after the maintenance is completed and everything works normally again.
 • Contact information for .SE and .NU domains will not be able to be changed.
 • Nameservers for .SE and .NU domains will not be able to be changed.
 • It will not be possible to search for free .SE and .NU domains.
 • Whois for .SE and .NU domains will not work.

However, root name servers for .SE and .NU are not part of the maintenance, so DNS lookups will work normally. This means that the maintenance does not affect your website and email.

As this is a maintenance of the registry that all registrars use, this also affects all other registrars for .SE and .NU.