2020-12-06

premium1.oderland.com Låsning på premium1.oderland.com

En låsning inträffade på systemnivå på premium1.oderland.com vilket medförde att vi behövde starta om servern. Vi håller på att rulla ut en lösning för problemet och detta servern har nu den efter omstarten.