2020-12-09

server10.serverdrift.com Låsning på databasen på server10.serverdrift.com

En låsning inträffade på databasen och det medförde att vi fick starta om den.