2020-12-10

Omstart av server10.serverdrift.com, scheduled 11 months ago

En ny kernel/kärna behöver installeras på server10.serverdrift.com. Det beräknas ta mellan 2-5 minuter för omstarten.