2020-12-17

Problem att nå delade webbhotellsservrar/ Issues with shared hosting servers

Uppdatering

Vi undersöker fortfarande varför problemet uppstod, men det ser ut som att vi råkade ut för en bugg i vårt storagesystem. Vi kommer att lägga in ett servicefönster kl 01.00 inatt 18:e December utifall vi behöver uppdatera storagesystemet till en nyare patchversion så det inte skall ske igen. En sådan uppdatering skall ej påverka nåbarheten / tjänsterna.

Logg

Vi undersöker problem att nå vissa webbhotellsservrar.

07:15: Vi misstänker problem i lagringen och undersöker vad som orsakar detta.
08:10: En lösning har implementeras och vi ser inte längre några problem.


Update

We're still investigation why the issue occured in the first place, but from the looks of it we might have hit a bug in the storage system. We announce a service window at 00:00 UTC 18th Dec, where we might update the storage system to patch the issue. The update should not incur any downtime to services.

Log

We are investigating an issue resulting in difficulty reaching some shared hosting servers.

06:15 UTC: The issue looks to be with the shared storage cluster, we are looking for the root cause.
07:10 UTC: A solution has been implemented and we are not currently seeing any issues.