2021-01-04

Nätverk Nätverksproblem.

Update

En av våra viktigare switchar dog delvis, vilket gjorde att en loop i nätverket uppstod där trafiken fastnade istället för att gå alternativa vägar. Efter att switchen startats om kunde loopen lösas, och efter en omstart av ett antal servrar var alla tjänster tillbaka online igen. Under senaste året har vi jobbat på att successivt uppgradera och byta ut vår nätverksutrustning. På grund av Corona med sena leveranser till följd har vårt uppgraderingsarbete i nätverket tagit något längre tid än vi velat. Den switch som felade idag är redan schemalagd för uppgradering till efter helgerna.


Log

Vi undersöker problem att nå nätverket just nu. En tekniker är på väg in till serverhallen.

04:35 Tekniker anländer till hallen

05:00 Grundorsak till problemet hittad i nätverket

05:05 Följdproblem på visa hårdvarunoder undersöks

05:40 Visa servrar kommer behöva startas om

06:00 Fåtal managed servrar som återstår för omstart.

07:30 Sista problem lösta. Mer utförlig info kommer under dagen.