2021-01-25

Uppgradering till MariaDB 10.3 på premium26.oderland.com, scheduled 10 months ago

Databasservern kommer uppgraderas från MySQL 5.7 till MariaDB 10.3. Det kommer bli ett par minuters nertid under tiden som uppgraderingen pågår.