2021-01-29

Byte av certifikat under februari, scheduled 9 months ago

Vi kommer med start 2021-02-01 börja byta ut certifikat för *.oderland.com på våra servrar då det snart löper ut.

Ändring till nytt certifikat kan påverka dig som ansluter mot mailen med mail.domän.toppdomän om du saknar ett giltigt certifikat för mail.domän.toppdomän. Om så är fallet så kommer du att ha genomfört ett säkerhetsundantag för *.oderland.com-certifikatet som vi byter ut (då *.oderland.com inte matchar mail.domän.toppdomän som du ansluter mot). När vi byter certifikat så kommer du börja få certifikatsvarning i din e-postklient då säkerhetsundantaget du gjort inte längre gäller.

Om ovan stämmer för dig så finns det tre möjliga lösningar på problemet:

Alternativ 1) Om möjligt, se till att det finns ett giltigt certifikat för mail.domän.toppdomän. Så kan du fortsätta använda mail.domän.toppdomän som inkommande/utgående server utan certifikatsvarningar.

Alternativ 2) Byt från att ansluta till mailen med mail.domän.toppdomän till att istället ansluta mot vårt servernamn exempel.oderland.com. För att ta reda på vilken server du ska ansluta mot så kan du gå till https://www.oderland.se/support/artikel/hur-satter-jag-upp-mitt-e-postkonto/#/address och mata in din e-postadress så visas server du ska ange.

Alternativ 3) Bekräfta ett nytt säkerhetsundantag för det nya certifikatet. Vi avråder från detta alternativ och rekommenderar att du istället tittar på de första två alternativen för en långsiktig lösning. Certifikatet som du lägger in säkerhetsundantag för kommer bytas ut även i framtiden, så nytt säkerhetsundantag kommer då behövas vid varje byte.