2019-01-23

uzume.oderland.com Stundvis långsamma laddningstider på hemsidor

Vi har noterat att vissa hemsidor på uzume.oderland.com laddar långsamt av och till och vi undersöker grundorsaken till detta.

Uppdatering 2019-01-25: Felsökning under gårdagen innebar att vi kunde identifiera orsaken till problemet. Åtgärder vidtogs 2019-01-24 ~15:30 som vi kunde konstatera avhjälpte problemet helt. Vi håller fortsatt på att utreda orsaken vidare för att se över att samma problem inte uppstår på fler servrar.