2021-02-02

Inkoppling av nya switchar, scheduled 9 months ago

Vi kommer under natten koppla in två nya switchar. Detta kommer orsaka en kort omräkning i STP, det är möjligt att viss störning kommer ske på IPv6 vid påkoppling.