2021-02-02

Omstart av switch, scheduled 9 months ago

En switch behöver startas om i nuvarande nät. Det skall inte ske någon större påverkan av detta. Vi lägger däremot omstarten nattetid för att minska eventuell påverkan.