2021-02-12

nue.oderland.com Omstart server nue

Server nue fick under morgonen problem och behövde startas om. Omstarten tar lite längre tid än väntat.

06:40: Servern igång.