2021-02-24

server10.serverdrift.com Låsning av databaser

En låsning av databaserna på server10.serverdrift.com orsakar att vi behöver starta om servern.

Uppdatering 14:10: Servern är uppe igen.