2021-03-10

[ons. 10 mars 2021] Underhållsarbete nätverk / [Wed. March 10th 2021] Network maintenance, scheduled 8 months ago

Ett systemunderhåll för nätverket är planerat 10 mars 2021 mellan 04:00 - 06:00.

Följande system påverkas:

 • Delade system
  • Webbhotell
  • Managed Wordpress
  • Managed Server
  • VPS (Gör det själv)

Arbetet kommer påverka internetanslutningarna och ske i etapper. Det kan under underhållet vara svårt att nå hemsidor i upp till fem minuter per etapp.

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2021-03-10 04:00
Avslut (senast): 2021-03-10 06:00


We will be performing a system maintenance on 2021-03-10 03:00:00 UTC.

The following services may be affected:

 • Shared systems
  • Webhosting
  • Managed Wordpress
  • Managed Server
  • VPS (DIY)

During the maintenance period intermittent network problems may happen and last up to 5 minutes at a time.

Maintenance details:
Earliest start: 2021-03-10 03:00:00 UTC
Latest finish: 2021-03-10 05:00:00 UTC