2021-03-01

[Lör 6 mars 2021] Underhåll domänsystem / [Sat March 6th 2021] Maintenance domain management system, scheduled 9 months ago

Följande system påverkas:

  • Domänhantering - Registrering, förnyelse, ändringar (Samtliga toppdomäner förutom .se/.nu/.fi)

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2021-03-06 09:00
Avslut (senast): 2021-03-06 13:00


The following services will be affected:

  • Domain management - Registrations, renewals, modifications (All domain extensions except .se/.nu/.fi)

All other services will remain unaffected during this maintenance window.

Maintenance details:
Earliest start: 2021-03-06 08:00:00 UTC
Latest finish: 2021-03-06 12:00:00 UTC