2021-03-11

Problem med MySQL på server premium12.oderland.com

Vi felsöker problem med MySQL på servern premium12.oderland.com.

Uppdatering 11:40 Vi behövde genomföra en omstart av servern för avhjälpa låsning av MySQL.