2021-03-15

Omstart av server1,5,7,8,9.serverdrift.com samt tenjin,thea,hiruko,premium17.oderland.com, scheduled 8 months ago

Nedanstående servrar kommer startas om så att vi kan utföra underhållsarbete, nertiden ska inte bli mer än 5 minuter per server.

  • server1.serverdrift.com
  • server5.serverdrift.com
  • server7.serverdrift.com
  • server8.serverdrift.com
  • server9.serverdrift.com
  • tenjin.oderland.com
  • thea.oderland.com
  • hiruko.oderland.com
  • premium17.oderland.com