2021-03-17

Omstart av server12.serverdrift.com, scheduled 8 months ago

Servern server12.serverdrift.com kommer startas om så att vi kan utföra underhållsarbete, nertiden ska inte bli mer än 5 minuter.