2021-03-22

Omstart av server10.serverdrift.com, scheduled 8 months ago

Servern server10.serverdrift.com kommer startas om inatt så att vi kan utföra underhållsarbete, nertiden ska inte bli mer än 5 minuter.