2021-03-23

Omstart av benten, hiruko, natalie, nyx samt premium9, premium14 och premium20.oderland.com, scheduled 8 months ago

Nedanstående servrar kommer startas om så att vi kan utföra underhållsarbete, nertiden ska inte bli mer än 5 minuter per server.

  • benten.oderland.com
  • hiruko.oderland.com
  • natalie.oderland.com
  • nyx.oderland.com
  • premium9.oderland.com
  • premium14.oderland.com
  • premium20.oderland.com