2021-04-28

Konfigurera och starta om routers, scheduled 7 months ago

Vi kommer under natten att konfigurera om våra routers samt även starta om dem med uppgraderad mjukvara. Underhållet kommer genomföras på ett sådant sätt att nedtid undviks i största möjliga mån. Kortare nedtid kan förekomma då BGP-routes propageras om.

Vi beräknar att underhållet kommer pågå i 4 timmar.