2021-05-18

Maintenance / Underhåll av premium9.oderland.com, premium15.oderland.com och raiden.oderland.com, scheduled 6 months ago

Vi kommer genomföra ett underhåll av premium9.oderland.com, premium15.oderland.com och raiden.oderland.com på 2021-05-19 02:00. Arbetet kommer orsaka nertid på ca 5 minuter för varje server.


We will perform maintenance on premium9.oderland.com, premium15.oderland.com and raiden.oderland.com on 2021-05-19 02:00 (UTC+2). This will cause downtime of approximately 5 minutes for each server.