2021-06-10

Managed Servers Problem med vissa managed-servrar till följd av problem med hårdvarunod / Problem with managed servers after problem with hypervisor

Ett tiotal managed-servrar startas om följt av problem med en hårdvarunod.

02:45 Servrar är tillgängliga igen, vi bevakar situationen


A few managed servers are being rebooted following problems with a hypervisor.

00:45 (UTC) Servers are operational again. We are monitoring the situation.