2021-06-14

Problem med lagring på shared-klustret.

Det är problem med delade webbservrar, vi undersöker saken.

Ett problem på en nod i lagringsklustret orsakade att MySQL på ett antal servrar slutade svara på anrop. Vi har åtgärdat det och fortsätter felsökning på noden.