2021-06-17

Managed Servers Problem med hårdvarunod - Managed Servrar / Issue on hardware node - Managed Server

Ett dussin managed servrar låg nere mellan 06:30 - 07:05 på grund av ett problem med en hårdvarunod. Vi bevakar för eventuella följdproblem.


A dozen managed servers went down between 06:30 - 07:05 (UTC+2) following an issue with a hardware node. We are monitoring for any issues that might occur after boot.