2021-06-29

Omstart av några delade webbhotellservrar nattetid, scheduled 5 months ago

Klart 00:20 med samtliga

Vi kommer att starta om några delade webbhotellservrar nattetid och flytta de till nya noder. Vanligtvis kan detta göras utan omstart men här går vi från Intel till senaste AMD-processorer och då är det inte möjligt.

Omstarten innebär ca 1-5 minuters nertid.

Servrar som kommer att startas om

 • bishamon.oderland.com
 • fudo.oderland.com
 • hera.oderland.com
 • hotei.oderland.com
 • kannon.oderland.com
 • ker.oderland.com
 • miro.oderland.com
 • natalie.oderland.com
 • nyorai.oderland.com
 • premium15.oderland.com
 • premium18.oderland.com
 • raiko.oderland.com
 • server8.serverdrift.com
 • tengu.oderland.com
 • uzume.oderland.com