2021-08-23

Underhåll hotei.oderland.com / Maintenance hotei.oderland.com, scheduled 3 months ago

På natten 2021-08-24 kl 02:00 så kommer vi utföra underhåll av hotei.oderland.com. Nedtiden bör vara 1-5 minuter.


We will perform maintenance on hotei.oderland.com on 2021-08-24 02:00 UTC+2. This will cause a short outage of 1-5 minutes.