2021-08-28

Managed Servers Fysisk server nere

En fysisk server med flera Managed Server-instanser kraschade men håller på att startas om. Mer information följer. [ 2021-08-28 23:17 ] De flesta servrar startade utan problem. Reparation av kraschade databaser pågår på ett fåtal. [ 2021-08-29 00:05 ] Alla påverkade servrar är nu igång igen.