2021-08-31

naga.oderland.com MySQL låst på naga.oderland.com

MySQL svarar inte på naga. Felsökning pågår. [ 2021-08-31 01:46 ] MySQL omstartad. En kontroll av alla databaser genomförs. [ 2021-08-31 01:58 ] Allt verkar fungera korrekt.