2021-09-14

Underhåll / Maintenance server7.serverdrift.com, itoku.oderland.com, dosojin.oderland.com, shine.oderland.com och premium2.oderland.com, scheduled 2 months ago

På natten 2021-09-16 mellan 01:30 - 03:00 så kommer vi utföra underhåll på några servrar. Det medför en nedtid på ca 1-5 minuter på varje server.


We will perform maintenance on a couple of servers on 2021-09-16 between 01:30 - 03:00 UTC+2. This will cause a short outage of 1-5 minutes on each server.