2021-09-16

[tors. 17 september 2021] Underhållsarbete nätverk / [Wed. September 17th 2021] Network maintenance, scheduled 2 months ago

Ett systemunderhåll för nätverket är planerat 17 september 2021 mellan 00:00 - 02:00.

Följande system påverkas:

 • Delade system
  • Webbhotell
  • Managed Wordpress
  • Managed Server
  • VPS (Gör det själv)

Vi kommer att genomföra underhållsarbete på nätverket. Vi förväntar oss minimal påverkan på tjänster under perioden.

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2021-09-17 00:00
Avslut (senast): 2021-09-17 02:00


We will be performing a system maintenance on 2021-09-16 22:00:00 UTC.

The following services may be affected:

 • Shared systems
  • Webhosting
  • Managed Wordpress
  • Managed Server
  • VPS (DIY)

We will perform network maintainance. We expect minimal disruption to our services.

Maintenance details:
Earliest start: 2021-09-16 22:00:00 UTC
Latest finish: 2021-09-17 00:00:00 UTC