2021-09-18

naga.oderland.com MySQL låst på naga.oderland.com

Vid 21:05 fick MySQL problem på naga.oderland.com, problemet har blivit löst och allt ska vara uppe sedan 22:19.