2019-02-26

Oderland Backup Underhållsarbete cloudbackup5.oderland.com

Vi utför underhållsarbete på backupservern cloudbackup5.oderland.com vilket betyder att det inte går att återställa backuper som finns på den servern.

2019-02-26 14:40: Underhållsarbetet är nu färdigt.